Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


Tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke tiedottaa, missä määrin ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietoja (jäljempänä "tiedot") verkkosivustojemme ja niihin liittyvien verkkosivujen, toimintojen ja sisällön sekä ulkopuolisten verkkosisältöjen, kuten sosiaalisen median (jäljempänä "verkkopalvelut") puitteissa. Käytettyjen käsitteiden, kuten "käsittely" tai "rekisterinpitäjä" osalta viittaamme tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4. artiklaan.

Yleistä tietojenkäsittelystä

Minkälaisia tietoja käsitellään:

 • Kantatiedot (esim. nimi, osoite).
 • Yhteystiedot (esim. sähköposti, puhelinnumero).
 • Sisältötiedot (esim. syötetty teksti, valokuvat, videot).
 • Käyttötiedot (esim. selaushistoria, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöaika).
 • Meta-/kommunikaatiotiedot (esim. laitteen tiedot, IP-osoitteet).

Ketä tietojenkäsittely koskee

 • Verkkopalveluiden vierailijat ja käyttäjät (jäljempänä "käyttäjät").
 • Asiakkaat, jotka käyttävät verkkokauppamme palveluita (jäljempänä "käyttäjät").

Käsittelyn tarkoitus

 • Verkkopalveluiden ja niiden toimintojen ja sisällön tarjoaminen.
 • Kaikkien tilausten käsittely, johon sisältyy kaikkien välttämättömien fyysisten prosessien käyttö, kuten pakettien lähetys ja mahdolliset palautukset ja korvaukset.
 • Yhteydenottoihin vastaaminen ja kommunikaatio käyttäjien kanssa.
 • Turvallisuustoimenpiteet.
 • Tavoitettavuuden mittaus ja markkinointi

Käytetyt käsitteet

"Henkilötiedot" ovat kaikki ne tiedot, joiden perusteella luonnollinen henkilö (jäljempänä henkilö) voidaan tunnistaa, joko suoraan tai epäsuorasti, kuten tunnisteen avulla (nimi, numero, paikantamistiedot, internettunniste, kuten eväste tai useampi erityinen tunniste), joka viittaa tämän luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuri- tai sosiaaliseen identiteettiin.

"Käsittelyllä" tarkoitetaan kaikkea joko automaattisella toiminnolla tai manuaalisesti suoritettua prosessia, joka liittyy henkilötietoihin. Tämä käsite on laaja ja ulottuu käytännössä kaikkeen tietojenkäsittelyyn.

"Pseudonymisoiminen" on henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.

"Profilointi" on mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin

"Rekisterinpitäjä" on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen tai virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

"Kolmas osapuoli" on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen tai virastoa tai muu toimielin, joka käsittelee tietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta.

Merkityksellinen oikeusperusta

GDPR:n 13. artiklan mukaan tiedotamme henkilötietojen käsittelyn oikeusperustan. Jos tietosuojalausekkeessa ei mainita oikeusperustaa, pätee GDPR:n 6. artiklan 1 pykälä, alakohta a ja GPDR:n 7. artikla koskien suostumuksen saamista ja GPDR:n 6 artiklan 1. pykälän kohta b. koskien tietojen käsittelyä palveluidemme suorittamiseksi sopimuksen mukaan ja kyselyihin vastaamista, kohta c omien oikeudellisten veloitteidemme täyttämistä ja kohta f omien oikeutettujen etujemme säilyttämistä. Jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojelemiseksi, pätee kohta d.

Yhteistyö alihankkijoiden ja kolmansien osapuolien kanssa

Jos paljastamme, välitämme tietoja tai annamme niihin pääsyn oman tietojenkäsittelymme yhteydessä muille henkilöille tai yrityksille (alihankkijoille tai kolmansille osapuolille), tämä tapahtuu vain lainmukaisen luvan perusteella (esim. GDPR, artikla 6, alakohta 1 b) sinun suostumuksellasi tai jos tämä kuuluu laillisiin velvollisuuksiin tai oikeutettujen etujemme perusteella (esim. käytettäessä alihankkijoita, verkkosivustojen isäntiä jne.).

Tilauksen tapauksessa tietojasi käsitellään tilauksen käsittelyn yhteydessä maksu- ja lähetyspalvelussa.

Jos annamme tietoja käsiteltäväksi kolmansille osapuolille, tämä tapahtuu toimeksiannon käsittelysopimuksen pohjalta ja perustuen GDPR:n artikla 28:aan.

Lisäys maksutietoja varten

Maksutietosi salataan tilausprosessin yhteydessä ja välitetään Internetin kautta. Erityisen tilausprosessin ansiosta emme saa maksutietojasi missään vaiheessa nähtäväksemme emmekä myöskään ole näiden tietojen käsittelijä. Niitä käsittelee ainoastaan maksupalvelun tarjoajat:

Luottokortti- ja Paypal-maksut
SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxemburg
Tietosuojavastuuhenkilö: dataprotection@six-group.com

Klarna
Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Schweden
Tietosuojavastuuhenkilö: datenschutz@klarna.de

Laskulla maksu Ratepayn kautta
RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlin
Tietosuojavastuuhenkilö: datenschutz@ratepay.com

Lisäys lähetystietoihin

Voidaksemme tarjota asiakkaillemme parempaa palvelua pakettien toimituksessa teemme yhteistyötä kolmannen palveluntarjoajan kanssa, joka työstää pakettien seurantanumeroita ja julkaisee asiakkaalle sen perusteella tarkempia tietoja paketin kulusta. Kolmannen osapuolen tiedot:

parcelLab GmbH
Schillerstraße 23a
80336 München
Deutschland
Tietosuojavastuuhenkilö: info@parcellab.com

Tietojen välittäminen kolmansiin maihin

Jos käsittelemme tietoja kolmansissa maissa (eli EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella) tai jos tämä tapahtuu palvelujen ostamisen yhteydessä tai tietojen välittämisen tai paljastamisen yhteydessä, tämä tehdään vain velvollisuuksiemme täyttämiseksi suostumukseesi perustuen ja oikeuksiemme perusteella. Tietojen käsittelyä tehdään kolmansissa maissa vain, jos GDPR:n artikkelin 44 erityiset edellytykset täytyyvät, eli käsittely tapahtuu erityisten takuiden alaisena, kuten EU:n standardeja vastaavan tietosuojan puitteissa (esim. USA:ssa "Privacy Shield") tai noudattaen virallisesti tunnustettuja erityisiä sopimusehtoja.

Peruminen

Perumisoikeus

Sinulla on oikeus perua annetut käyttöluvat GDPR:n arikkeli 7:n alakohdan 3 mukaan, jolla on ennakoiva vaikutus.

Kieltämisoikeus

Sinä voit kieltää itseäsi koskevien tietojen käytön GDPR:n artikkeli 21 mukaan milloin tahansa. Kielto voi koskea etenkin suoramarkkinointikäyttöä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä niiden kopio GDPR:n artiklan 15 mukaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot GDPR:n artiklan 16 mukaan .

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä GDPR:n artiklan 17 mukaan.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle GDPR:n artiklan 20 mukaan.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus jättää valitus valtuutetulle valvontaelimelle GDPR:n artiklan 77 mukaan.

Tietojen käyttö mainostuksessa

Käytämme tietojasi parantaaksemme jatkuvasti ja yksilöllistääksemme ostostentekoasi. Tähän käytetään jo olemassa olevia tietoja, kuten internetyhteytesi tiedot, käyttämäsi laite, ohjelmisto, käyntisi päivämäärä ja kelloaika, tai muut sivut joilla olet käynyt ja tietoja, joita olet antanut meille. Voit kieltää henkilökohtaisten tietojesi käytön mainostarkoituksiin milloin tahansa. Siihen riittää ilmoitus sähköpostitse, kirjeitse tai faksitse. Yhteystietomme löydät tästä.

Uutiskirje

Seuraavassa tiedoksiannossa tiedotamme sinua uutiskirjeemme sisällöstä sekä tilaus- ja lähetysprosessista ja tilastollisesta analysointimenetelmästä ja peruutusoikeudestasi. Kun tilaat uutiskirjeemme, hyväksyt vastaanottamisen ja kuvaillun prosessin.

Uutiskirjeen sisältö: lähetämme mainoksia sisältäviä uutiskirjeitä, sähköposteja ja muita sähköisiä tiedotteita (jäljempänä "uutiskirje") vain vastaanottajan suostumuksella tai laillisella luvalla. Edellyttäen, että uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sen sisältö kuvaillaan konkreettisesti, se määrittelee käyttäjän suostumusta. Lisäksi uutiskirjeemme sisältävät tietoa tuotteistamme ja niiden oheistiedoista (esim. turvallisuusohjeet, tarjoukset ja yritystämme koskevat tiedot).

Double-Opt-In ja protokollointi: uutiskijeemme tilaus tapahtuu niin sanotulla double-opt-in-menetelmällä. Saat tilauksen jälkeen sähköpostin, joka pyytää vahvistamaan tilauksen. Tämä vahvistus on tarpeen, jotta kukaan ei voi tehdä tilausta vieraasta osoitteesta. Uutiskirjeen tilaukset protokolloidaan, jotta ilmoittatumismenetelmä voidaan todistaa vastaavan oikeudellisia vaatimuksia. Tähän kuuluvat tilauksen ja vahvistuksen ajankohdan ja IP-osoitteen tallentaminen sekä tekemäsi muutokset.

Ilmoittautumistiedot: Uutiskirjeen tilaamiseen riittää sähköpostiosoite. Pyydämme sinulta vapaaehtoista nimen antamista, jotta voimme puhutella sinua henkilökohtaisesti.

Uutiskirjeen lähettäminen ja siihen liittyvä tulosten mittaus tapahtuu vastaanottajan suostumukseen liittyvällä oikeusperusteella GDPR:n 6 artiklan pykälän a, GDPR:n 7 artiklan sekä Itävallan telekommunikaatiolain 107 pykälän 2. alakohdan mukaan tai jos suostumusta ei tarvita, suoramarkkinointia koskevien GDPR:n 6 artiklan kohdan f ja telekommunikaatiolain 107 pykälän kohtien 2 ja 3 mukaan.

Ilmoittautumisprosessin protokollointi tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 osan alakohdan f mukaan. Meidän pyrkimyksenämme on tehdä uutiskirjejärjestelmästä käyttäjäystävällinen ja turvallinen ja että se palvelee omia kaupallisia etujamme sekä käyttäjien odotuksia. Lisäksi se mahdollistaa suostumuksen todistamisen.

Peruminen

Voit perua uutiskirjeemme, eli suostumuksesi sen vastaanottamiseen milloin vain. Löydät peruutuslinkin jokaisen uutiskirjeen alalaidasta. Meillä on oikeus säilyttää annettu sähköpostiosoite kolmen vuoden ajan etujemme perusteella ennen kuin poistamme ne, sillä niiden avulla voimme todistaa aiemmin annetut suostumukset. Näiden tietojen käsittely on rajoitettu vaatimusten mahdolliseen torjumiseen. Yksilölliset poistamispyynnöt ovat aina mahdollisia, kunhan samalla vahvistetaan edeltävän suostumuksen olemassaolo.

Lähettämisen palveluntarjoaja

Uutiskirjeen lähettämisen suorittaa palveluntarjoaja Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Yhdysvallat. Palveluntarjoalla on tietokeskus Saksassa, jota käytetään sähköpostien lähettämiseen. Voit katsoa tästä palveluntarjoajan tietosuojalausekkeen: https://aws.amazon.com/de/privacy/. Palveluntarjoajaa käytetään GDPR:n 6 artiklan 1 osan kohdan f ja GDPR:n 28 artiklan 3 osan S 1 mukaan.

Käyttö on rajoitettu Amazon Web Servicen tuotteeseen "Simple Email Service". Siitä johtuen vain uutiskirjeen lähetys on osa tietojenkäsittelyä ja Amazon ei tallenna henkilötietoja järjestelmällisesti.

Evästeet ja suoramainonnan vastustamisoikeus

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä (cookies), eli pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden sisään voidaan tallentaa erilaisia tietoja. Evästeiden tarkoituksena on ensisijaisesti tallentaa käyttäjän tiedot (tai laitteen tiedot, jolle eväste on tallennettu) verkkosivulla käynnin ajan tai sen jälkeen. Väliaikaiset evästeet, eli "session-cookies" tai „"transiente cookies" poistetaan, kun käyttäjä poistuu verkkosivulta ja sulkee selaimensa. Sellaisessa evästeessä voi olla tallennettuna esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin sisältö tai sisäänkirjautumisen tila. Pysyvät evästeet, eli "permanent" tai "persistent" cookies tallennetaan myös selaimen sulkemisen jälkeen. Näin esimerkiksi sisäänkirjautumistiedot voidaan tallentaa, kun käyttäjä avaa verkkosivun monen päivän jälkeen. Tällaiseen evästeeseen voidaan tallentaa myös käyttäjän mielenkiinnon kohteet, joita käytetään ulottuvuuden mittaamiseen tai markkinointitarkoituksiin. Kolmannen osapuolen evästeet, "third-party-cookie", ovat evästeitä, jotka tulevat toisilta palveluntarjoajilta, kuin kyseessä olevan verkkokaupan vastaavalta (toisaalta, jos nämä ovat vain tämän tarjoajan evästeitä, kyseessä ovat "first-party cookies").

Me käytämme väliaikaisia ja pysyviä evästeitä ja annamme tästä selvityksen tietosuojalausekkeemme puitteissa.

Jos käyttäjät eivät halua, että evästeet tallentuvat heidän tietokoneelleen, he voivat klikata selaimensa järjestelmäasetuksista vastaavan vaihtoehdon pois käytöstä. Tallennetut evästeet voidaan poistaa selaimen järjestelmäasetuksista. Evästeiden torjuminen saattaa johtaa siihen, että verkkosivumme toimii ainoastaan rajoitetusti.

Verkkomarkkinoinnissa käytettyjen evästeiden yleinen vastustaminen voidaan ilmoittaa monissa palveluissa, etenkin jäljittämisen (tracking) osalta esimerkiksi amerikkalaisella sivustolla http://www.aboutads.info/choices/ tai EU:n sivulla http://www.youronlinechoices.com/ . Lisäksi voit poistaa evästeiden tallentamisen poistamalla ne käytöstä selaimen asetuksista. Ota huomioon, että silloin verkkosivujen kaikkia toimintoja ei mahdollisesti voida käyttää.

Google Analytics lisävaihtoehdolla "anonymize IP"

Käytämme oikeutettujen etujemme (verkkotarjontamme analyysi, optimointi ja kaupankäynti GDPR:n 6. artiklan 1 osan alakohdan f mukaisesti) nimissä Google Analyticsiä., joka on Google LLC ("Google"):n palvelu. Google käyttää evästeitä. Evästeen keräämät tiedot käyttäjien verkkosivun käytöstä välitetään Googlen palvelimelle USA:han, missä ne tallennetaan.

Google on sertifioitu Privacy-Shield-sopimuksen mukaan ja antaa näin ollen takuun eurooppalaisen henkilötietosuojan noudattamisesta (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google käyttää näitä tietoja toimeksiannostamme verkkopalvelujemme käytön analysointiin, raporttien tekemiseen verkkopalvelujen sisällä tapahtuvista aktiviteeteista ja tarjotakseen meille muita verkkopalvelujemme käyttöön liittyviä palveluja. Käsitellyistä tiedoista voidaan tehdä pseudonyymejä käyttäjäprofiileja.

Käytämme Google Analyticsiä vain aktivoidun IP-anonymisoinnin kanssa. Tämä tarkoittaa, että Google katkaisee käyttäjien IP-osoitteet Euroopan unionin sisällä tai muissa Euroopan talousalueen sopimusmaissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite välitetään Googlen palvelimelle USA:han ja lyhennetään siellä.

Google ei yhdistä käyttäjän selaimen välittämää IP-osoitetta muiden tietojen kanssa. Käyttäjät voivat estää evästeiden tallentamisen muuttamalla asetuksia selaimessaan, ja käyttäjät voivat myös estää evästeiden luomien, verkkopalvelun käyttöön liittyvien tietojen keräämisen ja että Google käyttää näitä tietoja lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä selaaja-pluginin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Lisätietoja Googlen tietojenkäytöstä, asetuksista ja vastustamismahdollisuuksista saat Googlen tietosuojalausekkeesta (https://policies.google.com/technologies/ads) ja Googlen näyttämiä mainoksia koskevista asetuksista (https://adssettings.google.com/authenticated).

Käyttäjien henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan 14 kuukauden jälkeen.

Google Universal Analytics

Käytämme Google Analyticsiä "Universal-Analyticsinä". "Universal Analytics" on Google Analyticsin menetelmä, joka tekee käyttäjäanalyysejä pseudonyymien käyttäjäprofiilien perusteella ja tekee käyttäjästä pseudonyymin profiilin, joka sisältää tietoja eri laitteilla tapahtuvasta käytöstä (ns. "Cross-Device-Tracking").

Kohderyhmien luominen Google Analyticsillä

Käytämme Google Analyticsiä näyttääksemme Googlen tai heidän kumppaniensa hallinnoimia mainoksia vain sellaisille käyttäjille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta verkkopalvelujemme valikoimaa kohtaan tai jotka täyttävät tietyt kriteerit (kiinnostus tiettyjä aihepiirejä tai verkkosivulla käymisen johdosta määräytyviä tuotteita kohtaan), jotka välitämme Googlelle (ns. "Remarketing"- tai "Google-Analytics-Audiences "). Remarketing Audiencesin avulla haluamme varmistaa, että mainoksemme vastaavat käyttäjien mahdollisia kiinnostuksen kohteita.

Google Adwords ja konversioseuranta

Käytämme oikeutettujen etujemme (verkkotarjontamme analyysi, optimointi ja kaupankäynti GDPR:n 6. artiklan 1 osan alakohdan f mukaisesti) nimissä Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google"):n palveluita.

Google on sertifioitu Privacy-Shield-sopimuksen mukaan ja antaa näin ollen takuun eurooppalaisen henkilötietosuojan noudattamisesta (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Käytämme Googlen verkkomarkkinointimenetelmä "AdWords":iä sijoittaaksemme mainoksia Googlen mainostusverkossa (esim. hakutuloksissa, videoissa, verkkosivuilla jne.) jotta niitä näytetään käyttäjille, jotka ovat oletettavasti kiinnostuneita mainoksista. Tämän ansiosta voimme näyttää kohdennetumpia mainoksia verkkotarjonnastamme ja sen sisällä käyttäjille, joiden kiinostuksen kohteet osuvat mahdollisesti niiden kanssa yhteen. Jos käyttäjälle esimerkiksi näytetään mainoksia tuotteista, joita kohtaan hän on osoittanut kiinnostusta verkkosivuillamme, puhutaan "remarketingista". Tätä varten verkkosivuamme ja muita sivuja avatessa, joilla Googlen mainostusverkosto on aktiivinen, Google luo välittömästi Googlen koodin ja verkkosivuun sidotaan ns. (re)marketingtägejä (näkymättömiä grafiikkoja tai koodeja, eli "web beacons"). Niiden avulla käyttäjän laitteelle tallennetaan yksilöllinen eväste, eli pieni tiedosto (evästeen sijaan voidaan käyttää myös muita vastaavaa tekniikkaa). Tähän tiedostoon tallennetaan, millä verkkosivuilla käyttäjä on käynyt, mitä sisältöä kohtaan hän on osoittanut kiinnostusta ja mitä tarjouksia hän on klikannut sekä muita selaimen ja käyttöjärjestelmän tietoja, viittelliset verkkosivut, vierailun aika ja muita verkkopalvelun käyttöön liittyviä tietoja.

Lisäksi saamme myös yksilöllisen "konversioevästeen". Tämän evästeen avulla saadut tiedot mahdollistavat Googlelle konversiotilastojen laatimisen. Me saamme kuitenkin tietää vain anonyymin kokonaismäärän käyttäjistä, jotka ovat klikanneet mainostamme ja jotka on ohjattu konversioseurantatägillä merkatulle sivulle. Emme saa tietoja, joiden perusteella käyttäjän voisi tunnistaa.

Käyttäjien tietoja käsitellään pseudonyymisti Googlen mainosverkoston sisällä. Google ei esimerkiksi tallenna tai käsittele käytäjien nimiä tai sähköpostiosoitteita, vaan käsittelee oleellista, evästeistä saatua tietoa pseudonyymien käyttäjäprofiilien kautta. Googlen kannalta mainoksia ei hallinnoida tai näytetä konkreettisesti tunnistettavalle henkilölle, vaan evästeen omistajalle, riippumatta evästeen omistajan henkilöllisyydestä. Tämä ei päde, jos käyttäjä on antanut Googlelle luvan käsitellä näitä tietoja ilman tätä pseudonymisointia. Käyttäjistä kerätyt tiedot välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille USA:ssa.

Lisätietoja Googlen henkilötietojen käytöstä, asetuksista ja vastustusmahdollisuuksista saat Googlen tietosuojalausekkeesta (https://policies.google.com/technologies/ads) sekä Googlen mainostennäytön asetuksista (https://adssettings.google.com/authenticated).

Facebook-pikselit, Custom Audiences ja Facebook-konversiot

Verkkosivuihimme on sisällytetty oikeutettujen analyysi-, optimointi ja kaupallisten etujemme pohjalta ns. Facebookin pikseli, jota hallinnoi Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, tai jos käyttäjä on EU:ssa, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Google on sertifioitu Privacy-Shield-sopimuksen mukaan ja antaa näin ollen takuun eurooppalaisen henkilötietosuojan noudattamisesta (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Facebook-pikselin avulla Facebookille on mahdollista määrittää verkkosivujemme vierailijat mainosten (ns. "Facebook-mainosten") kohderyhmäksi. Vastaavasti käytämme Facebook-pikseliä näyttääksemme Facebook-mainoksiamme vain niille Facebook-käyttäjille, jotka ovat osoittaneet kinnostusta verkkosivujamme kohtaan tai jotka osoittavat tiettyjä tunnusmerkkejä (esim. kiinnostus tiettyjä aihepiirejä tai tuotteita kohtaan, jotka määritellään verkkosivukäyntien perusteella), jotka me välitämme Facebookille (ns. "Custom Audiences"). Facebook-pikselien avulla haluamme varmistaa, että Facebook-mainoksemme vastaavat käyttäjien mahdollisia kiinnostuksen kohteita eivätkä vaikuta häiritseviltä. Facebook-pikselin avulla voimme myös seurata Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisiin ja markkinatutkimustarkoituksiin, mistä näemme, ohjataanko käyttäjä verkkosivuillemme sen jälkeen, kun hän on klikannut Facebook-mainosta (ns. konversio).

Facebook käsittelee tietoja Facebookin tietojenkäyttösääntöjen mukaisesti. Tästä näet yleiset huomautukset Facebook-mainosten näyttämisestä Facebookin tietojenkäyttösäännöissä: https://www.facebook.com/policy. Erityiset tiedot ja yksityiskohdat Facbook-pikseleistä saat Facebookin Tuki-osiosta: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Voit kieltää Facebook-pikselin kautta tapahtuvan tietojesi keräämisen ja käytön Facebook-mainosten näyttämiseksi. Voit säätää asetuksista, minkälaisia mainoksia sinulle näytetään Facebookissa. Mene Facebookin asetussivulle ja seuraa käyttöön perustuvia mainoksia koskevien asetusten ohjeita: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Asetukset eivät ole riippuvaisia alustasta, eli ne pätevät kaikilla laitteilla, kuten pöytätietokoneella ja mobiililaitteilla.

Voit kieltää evästeiden käytön, jotka mittaavat tavoitettavuutta mainostustarkoituksessa verkkomainostusaloitteen deaktivointisivun kautta (http://optout.networkadvertising.org/) ja lisäksi yhdysvaltalaisen sivuston (http://www.aboutads.info/choices) tai eurooppalaisen sivuston (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) kautta.

Bing-mainokset

Käytämme online-tarjontamme puitteissa oikeutettujen etujemme (tarjontamme analyysi, optimointi ja talouden harjoittaminen) pohjalta GDPR:n 6. artikkelin 1 kappaleen kohdan f mukaan Microsoft Corporationin, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, konversio- ja seurantatyökalua "Bing Ads". Siinä Microsoft asettaa evästeitä käyttäjien laitteille, jos käyttäjä on tullut verkkotarjontaamme Microsoft-Bing-mainoksen kautta (konversiomittaus). Microsoft ja me saamme näin tietää, että joku on klikannut mainosta, on ohjattu verkkosivuillemme ja on päätynyt etukäteen määritellylle sivulle (ns. konversiosivu). Saamme tietää tästä vain Bing-mainosta klikanneiden käyttäjien kokonaismäärän ja kuinka moni on ohjattu konversiosivulle. IP-osoitteita ei tallenneta. Myöskään tietoja käyttäjien henkilöllisyydestä ei ilmoiteta.

Microsoft on sertifioitu Privacy-Shield-sopimuksen alla ja tarjoaa näin takuun eurooppalaisen tietosuojalain noudattamisesta (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Jos käyttäjät eivät halua osallistua Bing-mainosten seurantaprosessiin, he voivat myös deaktivoida tähän käytettävän evästeen selainasetuksista tai käyttää Microsoftin Opt-Out-sivua: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Lisätietoja tietosuojasta ja käytetyistä evästeistä Microsoft Bing-mainoksissa löydät Microsoftin tietosuojalausekkeessa: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

intelliAD

Sivustomme käyttää intelliAd Media GmbH:n palveluita, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Anonyymit tiedot tallennetaan ja yhdistetään tämän sivuston suunnittelua ja optimointia varten, ja käyttäjäprofiilit luodaan tiedoista salanimien avulla. intelliAD-seuranta tallentaa evästeet offline-tilassa. Verkkosivuston ylläpitäjä ja muut intelliAd-asiakkaat voivat käyttää nimettömiä käyttötietoja ja -profiileja käyttäjien etujen tunnistamiseen ilman, että tehdään identiteettiä verkkosivuston kävijänä. Voit vastustaa (anonyymien) tietojen tallennusta myöhempää käyttöä varten valitsemalla intelliAd opt-out -toiminnon.

Sosiaaliset mediat

Olemme edustettuina sosiaalisissa medioissa kommunikoidaksemme siellä aktiivisten asiakkaiden, meistä kiinnostuneiden henkilöiden ja muiden käyttäjien kanssa ja voidaksemme tiedottaa siellä tarjonnastamme.

Huomautamme, että käyttäjien tietoja voidaan käsitellä Euroopan Unionin alueen ulkopuolella. Tästä voi tulla riskejä, sillä käyttäjien oikeuksien soveltaminen voi vaikeutua. Privacy-Shield-sertifioidut, yhdysvaltalaiset palveluntarjoajat ovat velvoitettuja noudattamaan EU:n tietosuojastandardeja.

Käyttäjien tietoja käytetään tavallisesti markkinatutkimus- ja mainontatarkoituksiin. Niiden perusteella laaditaan käyttäjäprofiileja, joita käytetään näyttämään mahdollisesti kiinnostavia mainoksia. Tätä tarkoitusta varten käyttäjän laitteelle asetetaan evästeitä, joihin on tallennettu tietoja käyttäjän käyttäytymisestä ja kiinnostuksen kohteista. Käyttäjäprofiiliin voidaan tallentaa myös käyttäjän käyttämästä laitteesta riippumatta tietoja, etenkin jos käyttäjä on jäsenenä alustoilla ja on kirjaantuneena sisään.

Käyttäjien henkilötietojen käsittely tapahtuu oikeutetun etumme perusteella voidaksemme tehokkaasti tiedottaa käyttjäjiä GDPR:n 6. artiklan 1. kohdan alakohdan f mukaisesti. Jos palveluntarjoajat pyytävät käyttäjältä suostumusta tietojenkäsittelyyn, oikeusperustana on GPDR:n 1. artiklan 1. kohdan alakohta 1 ja 7. artikla.

Käytön yksityiskohtia ja peruuttamismahdollisuuksia (Opt-Out) koskien viittaamme palveluntarjoajien alla linkitettyihin tietoihin.

Käyttäjäoikeuksista tiedustelut on parasta tehdä suoraan palveluntarjoajalle. Vain heillä on pääsy käyttäjän tietoihin, ja he voivat antaa tietoja ja suorittaa toimenpiteitä. Jos tarvitset silti apua, voit tietysti myös kääntyä meidän puoleemme.

Turvatoimenpiteet

Teemme toimenpiteitä GPDR:n 32. artiklan mukaisesti ottaen huomioon uusimman tekniikan, soveltamiskulut ja tietojenkäytön tavan, laajuuden, olosuhteet ja tarkoituksen sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia koskevat todennäköisyydet ja riskien suuruudet antaaksemme riskiin nähden kohtuullisen suojatason.

Toimenpiteisiin kuuluu erityisesti luottamuksellisuuden, eheyden ja tietojen saatavuuden takaaminen kontrolloimalla fyysistä pääsyä tietoihin sekä niitä koskevaa pääsyä, syöttämistä, eteenpäinantamista, pääsyn takaamista sekä niiden erottelua. Lisäksi takaamme tiedotuksen oikeuksista, poistamisesta ja vaarassa olevista tiedoista. Takaamme suojan myös jo laitteiston , ohjelmistojen ja menetelmien valinnalla, jotka vastaavat tietosuojan periaatetta tekniikan ja asetusten osalta (GPDR 25. artikla).

Arvioit tuotteista ja tilauksista

Säilyttääksemme palvelumme ja tarjottujen tuotteiden laadun pyrimme saamaan asiakkaalta kaupan lopuksi tietoja. Tämä tapahtuu erikseen jokaisen tilauksen yhteydessä, ja se on kaupan jälkeinen prosessi.

Teemme yhteistyötä Net Reviesws SAS:iin kuuluvan "Echte Bewertungen" -yrityksen kanssa.

Ongelmatapauksissa ota meihin ennalta yhteyttä. Teemme parhaamme ratkaisun löytämiseksi. Ole hyvä ja anna meistä arvio vasta sen jälkeen, kun olemme tarjonneet sinulle ratkaisua ongelmaan.

Net Reviews SAS on yksinkertaistettu osakeyhtiö Ranskan lain mukaan rajoitetulla vastuulla ja rekisteröity Marseillen kauppakamarissa numerolla 750 882 375. Yhtiö tarjoaa IT-ratkaisuja asiakasarvioiden kirjaamiseen.

Echte-Bewertungen ja asiakas sopivat, että henkilötietojen kirjaaminen, käsittely ja jakaminen tapahtuu täyttäen tällaisten tietojen vaatimat lait.

Echte-Bewertungen takaa, että asiakkailla, käyttäjillä ja verkkosivun kävijöillä on oikeus päästä käsiksi tallennettuihin henkilötietoihin, kuten myös oikeus muuttaa, oikaista, lukita tai poistaa näitä tietoja sekä perua käsittelyä koskeva lupa.

Seuraavat tiedot annetaan Net Reviews SAS:ille arvioiden kirjaamiseen:

 • sukunimi
 • etunimi
 • sähköpostiosoite
 • päivämäärä ja tilausnumero
 • tilatun tuotteen nimi sekä sisäinen että kansainvälinen viite (GTIN/ISDNF)

Seuraavat tiedot näkyvät, kun arvio julkaistaan:

 • etunimi
 • sukunimen ensimmäinen kirjain
 • pisteytys ja kommentit
 • arvion päivämäärä ja kelloaika
 • oston tai tilauksen päivämäärä
 • ostettu tuote

Lisätietoja yrityksestä löydät seuraavasta linkistä: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Osallistuminen kumppanuusohjelmiin

Käytämme oikeutettujen etujemme (verkkotarjontamme analyysi, optimointi ja kaupankäynti) GDPR:n 6. artiklan 1 osan alakohdan f mukaisesti alalla yleisiä seurantakeinoja, jos niitä vaaditaan kumppanuusohjelmien toimintaan. Annamme tässä käyttäjälle tekniset taustatiedot.

Sopimuskumppaneidemme tarjoamia palveluita voidaan hankkia ja linkittää myös toisten verkkosivujen kautta (ns. kumppanuuslinkit tai after-buy-järjestelmät, jos oston jälkeen tarjotaan kolmannen osapuolen linkkejä tai palveluita). Kunkin verkkosivun palveluntarjoaja saa provision, kun käyttäjät seuraavat kumppanuuslinkkejä ja tarttuvat niiden tarjouksiin.

Verkkopalveluillemme on välttämätöntä, että voimme seurata tarttuvatko käyttäjät, joita kiinnostaa kumppanuusohjelmien linkit ja/tai meidän esittelemämme tarjoukset, näihin tarjouksiin kumppanuuslinkkien vai meidän verkkosivustomme vuoksi. Tämän lisäksi kumppanuuslinkkejä ja omia tarjouksiamme täydennetään tietyillä tiedoilla, jotka voidaan liittää johonkin linkin osaan tai muutoin, esim evästeeseen. Näihin tietoihin kuuluvat erityisesti lähtökohtaverkkosivu (referrer), ajankohta, verkkosivun ylläpitäjän internettunniste, käyttäjän tunniste sekä seurantaan erikoistuneita arvoja, kuten mainoskeinon tunniste, kumppanuustunniste ja kategorisoinnit.

Meidän käyttämässämme käyttäjien verkkotunnisteessa on kyse pseudonyymeistä tiedoista. Eli verkkotunnisteet eivät itse sisällä mitään henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta. Ne auttavat meitä vain määrittämään, onko sama käyttäjä, joka on klikannut kumppanuuslinkkiä ja ollut kiinnostumut meidän tarjonnastamme, myös tarttunut tarjoukseen, eli onko hän solminut sopimuksen tarjoajan kanssa. Verkkotunniste on kuitenkin siinä määrin henkilöön viittaava, kun käyttäjästä on olemassa muita tietoja. Vain näin kumppanimme pystyvät välittämään meille tiedon, onko kyseinen käyttäjä tehnyt oston, ja me voimme esim. maksaa siitä bonuksen.

Teemme yhteistyötä Awin ja Belboonin kanssa. Ne käyttävät ns. seurantakoodeja, joiden avulla ne antavat kumppaneillemme tietoja tilausten provisioista. Nämä tiedot eivät sisällä henkilötietoja, vaan pelkästään tietoja tilauksesta ja tuotteista.

Server-Log-Files

Keräämme ja tallennamme automaattisesti tietoja niin sanottuihin Server-Log-tiedostoihin, jotka selaimesi välittää meille automaattisesti käydessäsi verkkosivuillamme. Näitä tietoja ovat.

 • selaintyyppi ja selainversio
 • käytetty käyttöjärjestelmä
 • Referrer URL
 • tietokoneesi Hostname
 • palvelimen käytön kellonaika

Näitä käytetään pääasiassa palvelujemme laadun parantamiseen. Tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin. Pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa nämä tiedot jälkikäteen, jos me saamme konkreettisia vihjeitä väärinkäytöstä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Meidän käsittelemämme tiedot poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan GDPR:n 17 ja 18 artiklan mukaisesti. Ellei tässä tietosuojalausekkeessa nimenomaisesti mainita, tallentamamme tiedot poistetaan heti, kun niille ei enää ole käyttöä ja poistaminen ei ole ristiriidassa lakisääteisten tallenusvaatimuksien kanssa. Jos tietoja tarvitaan esimerkiksi laillisiin tarkoituksiin ja niitä ei ole vielä poistettu niiden käyttöä rajoitetaan ja niitä ei käytetä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, jotka on säilytettävä kaupallisista tai verotuksellisista syistä.

Saksassa voimassa olevien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti tietoja tallennetaan erityisesti 10 vuoden ajan 1§:n 1 momentin AO, 257 Abs. 1 nro 1 ja 4, Abs. Asiakirjat jne.) Ja 6 vuotta HGB:n 257§:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisesti (kaupalliset kirjeet).

Itävallan lakisääteisten määräysten mukaan tietoja tallennetaan erityisesti 7 vuoden ajan BAO:n 132§:n 1 momentin mukaisesti (kirjanpitoasiakirjat, kuitit/laskut, asiakirjat, yritystodistukset, tulo- ja menotaulukot jne.) 22 vuoden ajan maapalstojen yhteydessä ja 10 vuoden ajan sellaisten asiakirjojen osalta, jotka liittyvät sähköisesti toimitettuihin palveluihin, televiestintään, yleisradiotoimintaan ja televisiopalveluihin, joita tarjotaan EU:n jäsenvaltioissa toimiville EU:n ulkopuolisille yrityksille, joiden käytössä on Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Tietoja poistettaessa Poistamisen tapauksessa järjestelmästä tulee tunnistamaton ja palautumaton käyttämällä peruuttamatonta pseudonyymimenettelyä.

Suostumuksen antaminen niceshops GmbH:lle työpaikkahakemuksen tietojen työstämiseen

1. Suostumus

Jos haet töihin niceshops GmbH:lle tai rekisteröidyt tietokantaamme, annat henkilökohtaiset tietosi konkreettisen hakemuksen kautta käyttöömme. Tietomme tallennetaan ohjelmistokumppanimme BambooHR:n systeemeihin ja työstetään siellä.

2. Tietosuoja ja luottamuksellisuus

Tietosuoja on meille tärkeää. Yrityksemme niceshops GmbH on tehnyt tarvittavat organisatooriset ja tekniset toimenpiteet turvatakseen hakemuksesi luottamuksellisuuden.

3. Henkilökohtaisten tietojen käyttö

Hakemusprosessin aikana tallennamme puhuttelun, nimen ja normaalit yhteystiedot, kuten katuosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumerot hakijatietopankkiimme. Lisäksi muut hakemusliitteet, kuten hakemuskirje, CV, työ- ja koulutodistukset kirjataan ja tallennetaan.

Nämä tiedot tallennetaan ainoastaan hakemuksesi yhteyteen, ja ne käydään läpi, työstetään tai välitetään sisäisesti eteenpäin. Ne ovat vain niceshops GmbH:n henkilöstöosaston sekä valintaprosessiin osallistuvien henkilöiden käytössä. Tietojasi ei missään tapauksessa luovuteta ulkopuolisille yrityksille tai henkilöille tai käytetä muuhun tarkoitukseen.

4. Oikeus tietojen saamiseen

Halutessasi annamme mielellämme tietoja sinua koskevista tallennetuista tiedoista. Käänny tässä tapauksessa henkilöstöosastomme puoleen (jobs@niceshops.com).

5. Tietojen tallentaminen ja poistaminen

Tietojasi säilytetään hakuprosessin tai siitä seuraavan työsuhteen, tai näiden jälkeen lain määräämän säilytysajanjakson ajan. Jos aloitat työsuhteessa niceshops GmbH:lla, henkilökohtaiset tietosi tai osia niistä liitetään henkilöstökansioosi.

Jos olet hakenut työpaikkaa, mutta emme voi tarjota sinulle juuri tällä hetkellä sopivaa työtä, pidätämme itsellämme oikeuden säilyttää hakemuksesi tulevaisuuden varalle. Saat tässä tapauksessa meiltä viestin. Jollet halua suostua tähän tai et ole enää kiinnostunut työpaikasta, voit koska vain pyytää henkilöstöosastoa poistamaan tietosi.

Yhteystiedot

Jos haluat tietää keräämistämme tiedoista, tietojen käsittelystä tai henkilökohtaisten tietojen käytöstä, tietojen luovuttamisesta, tietojen korjaamisesta, estoista, tietojen poistoista tai sopimusten peruuttamisesta, voit ottaa yhteyttä:  privacy@niceshops.com

Bannerimainostus

Käytämme vierailusi aikana kerättyjä tietoja myös näyttääkseemme sinulle bannermainoksia. Tässä on kyse mainoksista, joita näytämme kolmansien osapuolien sivuilla. 

Bannerimainostuksen ansiosta näet etusijassa tuotteita, joita olet joko katsonut sivuillamme tai jotka muistuttavat katsottuja tuotteita (retargeting). Työskentelemme tässä vain pseudonyymeillä tiedoilla, eli nimesi tai sähköpostiosoitteesi eivät jää evästeisiin. 

Yhteistyökumppanimme:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France.
Criteo luo yksilöllisen koodin ("hash") kun ilmoittaudut sivullemme perustuen sähköpostiosoitteeseesi, jotta käyttäjät voidaan tunnistaa eri laitteilta. Lisätietoja heidän tietosuojastaan löydät tästä: http://www.criteo.com/de/privacy/full-privacy-text/. Lisäksi löydät myös tietoja tämän palvelun poistamisesta. 

You Tube liitännäisten käyttö

Sivustomme sisältää Google Inc  yrityksen YouTube-portaalin videoita (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Kun katselet YouTube-videota, jotka on upotettu verkkosivustoomme, muodostetaan yhteys YouTuben ja Googlen palvelimien välillä. Yhteyttä käytetään viestimään näille palvelimille, millä sivustoillamme olet vieraillut. Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, YouTube kirjaa nämä tiedot henkilökohtaiselle tilillesi. Löydät Googlen ja YouTuben tietojenkeruun tarkoituksen ja laajuuden sekä tietojen jatkokäsittelyn ja käytön sekä tietosuojasi oikeudet ja asetukset Googlen tietosuojalausunnosta osoitteesta: www.google.com/ intl / en / policies / privacy /. Mikäli et halua, että tietosi Youtube-vierailustasi yhdistetään Youtube-tiliisi tai muihin Googlen keräämiin tietoihin, voit estää tietojen tallentamisen asentamalla selaimeesi tallennuksen estävän "NoScript" -liitännäisen (http: //noscript.net/).

Adyen luottokorttimaksut

Luottkortilla suoritettavat maksut hoitaa kumppanimme Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Ehkäistäksemme ja havaitaksemme petoksia toimitamme IP-osoitteesi, laskutus- ja toimitusosoitteesi sekä toimitustiedot Adyen BV:lle. Adyen BV tallentaa tiedot luottokorttisi suojaamiseksi. Kaikki tiedot toimitetaan salattuina. Löydät lisää tietoa osoitteesta: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.