Warunki uczestnictwa


Warunki uczestnictwa

Dla poprawnego uczestnictwa w konkursie pro medico HandelsGmbH., uczestnik musi do 13.03.2017 wysłać zrzut ekranu listy życzeń na shop@purecaps.net.

1) Osoby kwalifikujące się do udziału w tym konkursie, to wszystkie osoby mieszkające w Europie, które osiągnęły wiek 18 lat w momencie udziału w konkursie. Pracownicy pro medico HandelsGmbH i pro medico GmbH oraz ich krewni są wykluczeni z uczestnictwa. Udział w konkursie jest bezpłatny, nie ma obowiązku zakupu. Poprzez udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że ​​zapoznał się z poniższymi warunkami i akceptuje je bez ograniczeń.

2) Uczestnik zgadza się, że jego nazwisko i miejsce zamieszkania w przypadku wygranej mogą być publikowane w formie drukowanej i za pomocą mediów internetowych.

3) pro medico HandelsgmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny, do zamiany wcześniej ogłoszonych wygranych na podobne lub bardziej wartościowe.

4) pro medico HandelsGmbH nie ponosi odpowiedzialności za utracone, źle zaadresowane lub spóźnione uczestnictwo.

5) Nagrody nie można zamienić na kwotę pieniężną.

6) Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone; korespondencja o konkursie jest zabroniona.

7) Losowanie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami za pomocą losowania. Zwycięzca po zakończeniu konkursu zostanie wybrany i powiadomiony drogą mailową.

8) Nagroda może zostać odebrana do 3 tygodni po ogłoszeniu zwycięzców. Następnie żądanie wygasa. Konkurs nie jest związany z Facebookiem i nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany i organizowany przez Facebook.